Nr
174/2019
Dotyczy
przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika"
Data podpisania
2019-03-13
Data wejścia w życie
2019-03-13
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 735 KB]
Zarządzenie [rtf - 47 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 420/2020 z dnia 18 sierpnia 2020
    zmiany Zarządzenia nr 174/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika"
Publikacja: 19 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)