Nr
174/2019
Dotyczy
przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika"
Data podpisania
2019-03-13
Data wejścia w życie
2019-03-13
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Publikacja: 19 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)