Nr
420/2020
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 174/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika"
Data podpisania
2020-08-18
Data wejścia w życie
2020-08-18
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 174/2019 z dnia 13 marca 2019
    przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika"
Publikacja: 26 sierpnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)