Nr
180/2019
Dotyczy
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Rybniku
Data podpisania
2019-03-19
Data wejścia w życie
2019-03-19
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 21 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)