Nr
373/2020
Dotyczy
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Rybniku
Data podpisania
2020-07-23
Data wejścia w życie
2020-07-23
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 24 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)