Nr
222/2019
Dotyczy
realizacji obowiązku żądania zwrotu bonifikaty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego lub wykorzystania go na cele niemieszkalne
Data podpisania
2019-03-29
Data wejścia w życie
2019-05-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 10 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 10 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)