Nr
265/2019
Dotyczy
szczegółowego zakresu działania wydziałów
Data podpisania
2019-04-18
Data wejścia w życie
2019-05-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmieniające zarządzenia
  • 387/2019 z dnia 27 czerwca 2019
    zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Publikacja: 18 kwietnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)