Nr
265/2019
Dotyczy
szczegółowego zakresu działania wydziałów
Data podpisania
2019-04-18
Data wejścia w życie
2019-05-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 18 kwietnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)