Nr
265/2019
Dotyczy
szczegółowego zakresu działania wydziałów
Data podpisania
2019-04-18
Data wejścia w życie
2019-05-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmieniające zarządzenia
 • 387/2019 z dnia 27 czerwca 2019
  zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
 • 737/2019 z dnia 20 grudnia 2019
  zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
 • 51/2020 z dnia 28 stycznia 2020
  zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
 • 73/2020 z dnia 10 lutego 2020
  zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Publikacja: 18 kwietnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)