Nr
753/2021
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Data podpisania
2021-12-07
Data wejścia w życie
2022-01-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 75 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 9 grudnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)