Nr
342/2019
Dotyczy
powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region
Data podpisania
2019-05-28
Data wejścia w życie
2019-05-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Strategia i rozwój miasta
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 42 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 525/2019 z dnia 2 września 2019
    zmiany zarządzenia nr 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region
  • 304/2021 z dnia 24 maja 2021
    zmiany zarządzenia 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region
  • 511/2021 z dnia 18 sierpnia 2021
    zmiany zarządzenia nr 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą „StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering” realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region
Publikacja: 29 maja 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)