Nr
304/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region
Data podpisania
2021-05-24
Data wejścia w życie
2021-05-24
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Strategia i rozwój miasta
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 66 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 342/2019 z dnia 28 maja 2019
    powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region
Publikacja: 25 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)