Nr
502/2019
Dotyczy
określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Data podpisania
2019-08-20
Data wejścia w życie
2019-08-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 76 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 415/2019 z dnia 11 lipca 2019
    określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Zmieniające zarządzenia
  • 644/2019 z dnia 12 listopada 2019
    określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Publikacja: 20 sierpnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)