Nr
644/2019
Dotyczy
określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Data podpisania
2019-11-12
Data wejścia w życie
2019-10-01
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 76 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 502/2019 z dnia 20 sierpnia 2019
    określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Zmieniające zarządzenia
  • 718/2019 z dnia 12 grudnia 2019
    określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Publikacja: 14 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)