Nr
556/2019
Dotyczy
powołania Zespołu ds. promocji i budowania pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej dla Miasta Rybnika na lata 2019-2021
Data podpisania
2019-09-16
Data wejścia w życie
2019-09-16
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Publikacja: 23 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)