Nr
615/2019
Dotyczy
zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. promocji i budowania pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej dla Miasta Rybnika na lata 2019 - 2021
Data podpisania
2019-10-23
Data wejścia w życie
2019-10-23
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 79 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 28 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)