Nr
550/2019
Dotyczy
określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy
Data podpisania
2019-09-12
Data wejścia w życie
2019-09-12
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 90 KB]
Zarządzenie [rtf - 95 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 30 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)