Nr
550/2019
Dotyczy
określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy
Data podpisania
2019-09-12
Data wejścia w życie
2019-09-12
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 30 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)