Nr
335/2021
Dotyczy
określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
Data podpisania
2021-06-07
Data wejścia w życie
2021-06-07
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 93 KB]
zarządzenie [rtf - 97 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 10 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)