Nr
518/2021
Dotyczy
określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
Data podpisania
2021-08-23
Data wejścia w życie
2021-08-23
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 95 KB]
zarządzenie [rtf - 96 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 26 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)