Nr
574/2019
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r., zbieranie uwag do 6 września 2019 r.
Data podpisania
2019-09-26
Data wejścia w życie
2019-09-26
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 87 KB]
Zarządzenie [rtf - 49 KB]
Publikacja: 30 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 30 września 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)