Nr
355/2023
Dotyczy
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 574/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r., zbieranie uwag do 6 września 2019 r.
Data podpisania
2023-05-25
Data wejścia w życie
2023-05-25
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 574/2019 z dnia 26 września 2019
    rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r., zbieranie uwag do 6 września 2019 r.
Publikacja: 29 maja 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)