Nr
605/2019
Dotyczy
wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
Data podpisania
2019-10-16
Data wejścia w życie
2019-10-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 333/2016 z dnia 12 maja 2016
    wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
Publikacja: 18 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)