Nr
214/2020
Dotyczy
wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
Data podpisania
2020-04-20
Data wejścia w życie
2020-04-20
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka Załącznik do instrukcji [docx - 11 KB]
Załącznik-Instrukcja [docx - 24 KB]
Zarządzenie [rtf - 46 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 605/2019 z dnia 16 października 2019
    wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
Zmieniające zarządzenia
  • 26/2021 z dnia 20 stycznia 2021
    wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
Publikacja: 23 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)