Nr
622/2019
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-10-24
Data wejścia w życie
2019-10-24
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 25 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)