Nr
675/2019
Dotyczy
zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-11-21
Data wejścia w życie
2019-11-21
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 64 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 622/2019 z dnia 24 października 2019
    powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika
Publikacja: 21 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)