Nr
618/2019
Dotyczy
wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-10-24
Data wejścia w życie
2019-10-24
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 269/2020 z dnia 1 czerwca 2020
    zmiany zarządzenia nr 618/2019 w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika
Publikacja: 31 października 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)
Aktualizacja: 31 października 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)