Nr
269/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 618/2019 w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-06-01
Data wejścia w życie
2020-06-01
Przygotował
NW
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 1 czerwca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)