Nr
635/2019
Dotyczy
usunięcia nazw ulic
Data podpisania
2019-11-05
Data wejścia w życie
2019-11-05
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 5 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)