Nr
656/2019
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 11/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą „ALT/BAU – Alternative Building Activation Units” realizowanego w ramach programu URBACT – Sieć Transferu
Data podpisania
2019-11-14
Data wejścia w życie
2019-11-14
Przygotował
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 32 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 11/2019 z dnia 8 stycznia 2019
    powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "ALT/BAU - Alternative Building Activation Units" realizowanego w ramach programu URBACT - Sieć Transferu
Publikacja: 14 listopada 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)