Nr
743/2019
Dotyczy
określenia zasad funkcjonowania ogródków gastronomicznych w sezonie zimowym na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku
Data podpisania
2019-12-23
Data wejścia w życie
2019-12-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka załącznik [pdf - 543 KB]
Zarządzenie [rtf - 83 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 30 grudnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 30 grudnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)