Nr
660/2020
Dotyczy
uchylenia zarządzenia nr 743/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 grudnia 2019 r.
Data podpisania
2020-12-12
Data wejścia w życie
2020-12-12
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 106 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 15 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)