Nr
758/2019
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 244/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-12-30
Data wejścia w życie
2020-01-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Załącznik [pdf - 617 KB]
Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 2 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)