Nr
244/2019
Dotyczy
podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-04-11
Data wejścia w życie
2019-05-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Załacznik nr 2 [pdf - 557 KB]
Załącznik nr 1 [pdf - 551 KB]
zarządzenie [rtf - 209 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 15 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)