Nr
146/2020
Dotyczy
podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-03-16
Data wejścia w życie
2020-03-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka schemat [pdf - 1603 KB]
Zarządzenie [rtf - 154 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
 • 647/2020 z dnia 9 grudnia 2020
  zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
 • 195/2021 z dnia 14 kwietnia 2021
  zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
 • 262/2021 z dnia 10 maja 2021
  zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
 • 291/2021 z dnia 18 maja 2021
  zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
 • 569/2021 z dnia 13 września 2021
  zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Publikacja: 18 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)