Nr
146/2020
Dotyczy
podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-03-16
Data wejścia w życie
2020-03-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 18 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)