Nr
102/2022
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2022-03-02
Data wejścia w życie
2022-03-07
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 4 marca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)