Nr
647/2020
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-12-09
Data wejścia w życie
2021-01-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 14 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 14 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)