Nr
262/2021
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-05-10
Data wejścia w życie
2021-05-10
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 11 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)