Nr
762/2019
Dotyczy
realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2020 roku
Data podpisania
2019-12-31
Data wejścia w życie
2019-12-31
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Zmieniające zarządzenia
  • 441/2020 z dnia 31 sierpnia 2020
    zmiany zarządzenia nr 762/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2020 roku
Publikacja: 2 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)
Aktualizacja: 3 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)