Nr
441/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 762/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2020 roku
Data podpisania
2020-08-31
Data wejścia w życie
2020-08-31
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 4 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 4 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)