Nr
38/2020
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data podpisania
2020-01-22
Data wejścia w życie
2020-01-22
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [pdf - 201 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 599/2020 z dnia 19 listopada 2020
    zmiany zarządzenia nr 38/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z późn. zm.
Publikacja: 23 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)