Nr
599/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 38/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z późn. zm.
Data podpisania
2020-11-19
Data wejścia w życie
2020-11-19
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Załącznik [pdf - 27 KB]
zarządzenie [rtf - 67 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 38/2020 z dnia 22 stycznia 2020
    udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Publikacja: 23 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)