Nr
54/2020
Dotyczy
przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Chwałęcice oraz obrębu ewidencyjnego Niewiadom Dolny
Data podpisania
2020-01-28
Data wejścia w życie
2020-01-28
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 47 KB]
Publikacja: 31 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)