Nr
66/2020
Dotyczy
zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych
Data podpisania
2020-02-05
Data wejścia w życie
2020-02-05
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 57 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 17 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)