Nr
709/2019
Dotyczy
ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych
Data podpisania
2019-12-09
Data wejścia w życie
2020-01-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 151 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 66/2020 z dnia 5 lutego 2020
    zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych
  • 553/2020 z dnia 23 października 2020
    zmiany zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych
Publikacja: 10 grudnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)