Nr
553/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych
Data podpisania
2020-10-23
Data wejścia w życie
2020-10-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 108 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 29 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)