Nr
88/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 146/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Data podpisania
2020-02-17
Data wejścia w życie
2020-02-17
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 45 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 146/2017 z dnia 6 marca 2017
    powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Publikacja: 17 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)