Nr
146/2017
Dotyczy
powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Data podpisania
2017-03-06
Data wejścia w życie
2017-03-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 63 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 88/2020 z dnia 17 lutego 2020
    zmiany zarządzenia nr 146/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
  • 163/2021 z dnia 25 marca 2021
    zmiany zarządzenia nr 146/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
  • 8/2022 z dnia 10 stycznia 2022
    powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Publikacja: 6 marca 2017 r. Zuzanna Olbińska (Referent Or)