Nr
8/2022
Dotyczy
powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Data podpisania
2022-01-10
Data wejścia w życie
2022-01-10
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 79 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 146/2017 z dnia 6 marca 2017
    powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Zmieniające zarządzenia
  • 302/2022 z dnia 11 maja 2022
    zmiany Zarządzenia nr 8/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
  • 707/2022 z dnia 8 września 2022
    zmiany Zarządzenia nr 8/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Publikacja: 11 stycznia 2022 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 11 stycznia 2022 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)