Nr
165/2020
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Data podpisania
2020-03-23
Data wejścia w życie
2020-03-23
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Zeszyt1 [xls - 33 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 598/2020 z dnia 19 listopada 2020
    zmiany zarządzenia nr 165/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Publikacja: 23 marca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)