Nr
598/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 165/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Data podpisania
2020-11-19
Data wejścia w życie
2020-11-19
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Załącznik [pdf - 25 KB]
zarządzenie [rtf - 67 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 165/2020 z dnia 23 marca 2020
    udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Publikacja: 23 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)