Nr
183/2020
Dotyczy
określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-03-31
Data wejścia w życie
2020-03-31
Przygotował
ZGM
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 61 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 272/2020 z dnia 1 czerwca 2020
    zmiany Zarządzenia Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika
Publikacja: 1 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)