Nr
272/2020
Dotyczy
zmiany Zarządzenia Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-06-01
Data wejścia w życie
2020-06-01
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 77 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 czerwca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)