Nr
189/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 226/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Data podpisania
2020-04-02
Data wejścia w życie
2020-04-02
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 97 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 6 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)